GHash.IO Statement

Mając na uwadze działania protokołu Bitcoin i procesy wydobywania kryptowaluty, GHash.IO, jako wiodąca kopalnia Bitcoinów, chciałby wydać dobrowolne oświadczenie.

W oparciu o postanowienia podjęte podczas zamkniętej dyskusji okrągłego stołu, która odbyła się w dniu 9 lipca w Londynie, GHash.IO oświadcza, że ​​nie będzie przekraczać więcej niż 39,99% ogólnej prędkości wydobywania Bitcoin. Jeśli GHash.IO zbliży się do tej granicy, będzie aktywnie prosić użytkowników o przeniesienie hardware z dala od GHash.IO i wydobycie w innej kopalni.

 

Żadne z istniejących rozwiązań technicznych w stosunku do 51%-zagrożenia atakiem nie jest w stanie rozwiązać problemu w perspektywie długoterminowej, uwzględniając interesy istniejących kopalni wydobywczych, poszczególnych użytkowników i społeczności Bitcoin. Tak więc dopóki stałe rozwiązanie nie zostanie znalezione, zwolennicy Bitcoin powinny koncentrować się na postanowieniach tymczasowych.

W celu zapewnienia, że odpowiednie rozwiązanie pojawi się w najbliższej przeszłości, GHash.IO i CEX.IO zakładają komitet składający się z głównych graczy na rynku Bitcoin, kopalni wydobywczych i innych firm skupionych wokół Bitcoin, w celu przyspieszenia i motywowania deweloperów do znalezienia rozwiązania technicznego na 51% zagrożenie, poprzez zebranie funduszy i skierowanie ich do tego procesu. Właściwy dokument, który opisuje procesy operacyjne komitetu, zostanie przedstawiony wkrótce. Komisja będzie prowadzić ścisłą komunikację i współpracę pomiędzy deweloperami pracującymi na protokole Bitcoin i rozwiązującymi 51%-zagrożenie, i przedsiębiorstwami zainteresowanymi rozbudową przemysłu oraz promocją kryptowaluty Bitcoin wśród szerszej publiczności.

Tym oświadczeniem zachęcamy inne kopalnie Bitcoinów, aby stały się bardziej przejrzyste dla społeczeństwa, wydały podobne oświadczenia z ich strony i zadeklarowały, że nie przekroczą 39,99% ogólnej prędkości wydobywania Bitcoin. Wierzymy, że kopalnie powinny wspierać powyższe oświadczenie, ponieważ każda z nich może znaleźć się w czołówce i na miejscu  GHash.IO.

Zachęcamy również uczestników rynku Bitcoin do przyłączenia się do zbliżającej się komisji, wspieraniu programistów Bitcoin, aktywne uczestnictwo w społeczności Bitcoin, przejrzystości i połączenia sił dla rozwoju i promocji kryptowaluty Bitcoin na świecie.